คลิปวีดีโอ ตัวยาว บ้านทับขวัญ

Original


Presentation บ้านทับขวัญ 5 นาที่ แก้ไขครั้งที่ 1
* แก้ไขสี และตัดคลิปบางส่วนออก เช่น ภาพโดรน ตอนฉากจบ และภาพเจ้าของ (พี่อ้อย) รดน้ำสังข์ และอื่น ๆPresentation บ้านทับขวัญ 5 นาที่ แก้ไขครั้งที่ 2
* เปลี่ยนเป็นเพลงปู พื่นใหม่ และแก้ไข เอาคลิปออกบางคลิป

Presentation บ้านทับขวัญ 5 นาที่ แก้ไขครั้งที่ 3
*
นำภาพเหล่านี้ออก
  •  ช้อทโดรน สามช็อท แรก
  • และเอาภาพตามที่ถ่ายรูปส่งใน lINE ออกComments